Dotacje UE

 

Osoba wyznaczona do kontaktu w zakresie realizacji projektu:

Imię i nazwsko: Jakub Szarek
telefon: +48 (18) 444 14 38
fax: +48 (18) 442 13 53
e-mail: marketing@szarek.pl